Kommissionens Forordning (EØF) nr. 653/76 af 24. marts 1976 om ændring af bilagene til forordningerne (EØF) nr. 136/76, nr. 336/76 og nr. 638/76 om fastsættelse af minimumssalgsprisen for skummetmælkspulver for den i henhold til forordningerne (EØF) nr. 3354/75, nr. 135/76 og nr. 357/76 gennemførte licitation