Írásbeli kérdés P-2562/07 előterjesztette: Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A Nemzeti Stratégiai Keretterv elfogadása Németországban