Written question E-011649/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) lill-Kummissjoni. Pakkett għall-Infrastruttura tal-Enerġija