Írásbeli kérdés E-6501/08 előterjesztette: Ivo Belet (PPE-DE) a Bizottsághoz. Magán labdarúgó akadémiák és különleges képzési szerződések