2012/460/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 3. avgusta 2012 o določitvi finančnega prispevka Unije za izdatke, nastale zaradi sprejetja nujnih ukrepov v zvezi z bojem proti aviarni influenci v Cloppenburgu v Nemčiji decembra 2008 in januarja 2009 (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 5289)