/* */

Írásbeli kérdés E-0520/07 előterjesztette: Catherine Stihler (PSE) a Bizottsághoz. A közszolgáltatások meghatározása, megóvása és előmozdítása