Írásbeli kérdés E-0993/07 előterjesztette: Bernat Joan i Marí (Verts/ALE) a Tanácshoz. Választókörzetek Németországban