Bot főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2007. március 22. # Mohamed Jouini és társai kontra Princess Personal Service GmbH (PPS). # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Oberster Gerichtshof - Ausztria. # Szociálpolitika - 2001/23/EK irányelv - A munkavállalók jogainak védelme - Vállalkozások átruházása - Az »átruházás« fogalma - Munkaerő-kölcsönző vállalkozás. # C-458/05. sz. ügy TITJUR Jouini és társai