Írásbeli kérdés E-0655/08 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A tanagrai nemzeti ipari övezet