Írásbeli kérdés E-2620/07 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A görög államnak a pénzügyi rendszerhez való kiváltságos hozzáférése