Állami támogatás – Németország (Az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87–89. cikke) – A Bizottság közleménye az EK-Szerződés 88. cikkének (2) bekezdése szerint – Bejelentés visszavonása – Állami támogatás C 7/08 (ex NN 655/07) – Szászország befektetéshez és forgóeszközökhöz nyújtott hitelekre vonatkozó kezességvállalási rendszere (EGT-vonatkozású szöveg)