Írásbeli kérdés E-4725/07 előterjesztette: Caroline Lucas (Verts/ALE) a Bizottsághoz. Az állattenyésztési ágazat hatásai 3: KAP