Kommissionens förordning (EG) nr 1539/2006 av den 13 oktober 2006 om antagande av en plan för att tilldela medlemsstaterna resurser som hänförs till budgetåret 2007 för leverans av livsmedel från interventionslager till de sämst ställda i gemenskapen