Kommissionens forordning (EF) n r. 1539/2006 af 13. oktober 2006 om vedtagelse af en plan for tildeling til medlemsstaterne af midler, der skal afholdes over 2007-budgettet, og som skal dække udgifterne til levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet