Регламент (ЕО) № 1539/2006 на Комисията от 13 октомври 2006 година за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към финансовата 2007 година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в Общността