Az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete ( 2006. január 18. ) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)