Írásbeli kérdés E-0255/09 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Munkahelyi baleset a peramai hajógyárban