Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 10. septembra 2008.