Írásbeli kérdés P-5624/07 előterjesztette: Mario Borghezio (UEN) a Bizottsághoz. Európa öncenzúrája az iszlám terrorizmust illetően?