C-43/07. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2008. szeptember 11-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – D. M. M. A. Arens-Sikken kontra Staatssecretaris van Financiën (A tőke szabad mozgása – Az EK-Szerződés 73b. és 73d. cikke (jelenleg EK 56. cikk és EK 58. cikk) – Az öröklési és a vagyonátruházási illetékre vonatkozó olyan nemzeti szabályozás, amely ezen illetékek kiszámítása során nem rendelkezik a halála időpontjában az öröklés tárgyát képező ingatlan fekvése szerinti tagállamtól eltérő tagállamban illetékességgel rendelkező örökhagyó esetében a végrendeleti hagyaték felmenői felosztásából eredő kiegyenlítési kötelezettséggel kapcsolatos tartozások levonhatóságáról – Korlátozások – Igazolás – Hiány – A kettős adóztatás elkerülését szolgáló kétoldalú egyezmény hiánya – A hivatkozott személy illetékessége szerinti tagᄀllamban a kettős adóztatás elkerülése érdekében alkalmazott kisebb mértékű beszámításnak a tőke szabad mozgásának korlátozására való hatása)