A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 28-i ítélete.#Uniplex (UK) Ltd kontra NHS Business Services Authority.#Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division - Egyesült Királyság.#89/665/EGK irányelv - Az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélésével kapcsolatos jogorvoslati eljárás - Határidő lejárta - A jogorvoslat iránti kérelem benyújtására nyitva álló határidő kezdő időpontja.#C-406/08. sz. ügy. A Bíróság (harmadik tanács) 2010. január 28-i ítélete.