Írásbeli kérdés P-0448/08 előterjesztette: Georgios Papastamkos (PPE-DE) a Bizottsághoz. EU bioüzemanyagokkal kapcsolatos politikája