Az Európai Parlament 2018. március 15-i állásfoglalása a 2019. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság (2017/2286(BUD))