Írásbeli kérdés E-1892/09 előterjesztette: Dan Jørgensen (PSE) a Bizottsághoz. Fogyatékkal élők hátrányos megkülönböztetése az oktatásban