A Bíróság (második tanács) 2007. július 18-i ítélete. A Bíróság (második tanács) 2007. július 18-i ítélete.#Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Németországi Szövetségi Köztársaság.#Tagállami kötelezettségszegés - A Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítélete - A végrehajtás elmaradása - EK 228. cikk - A Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedések - Szerződés felmondása.#C-503/04. sz. ügy.