T-327/06. sz. ügy: Az Elsőfokú Bíróság 2008. február 18-i végzése – Altana Pharma kontra OHIM – Avensa (PNEUMO UPDATE) ( Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A PNEUMO UPDATE közösségi szóvédjegy bejelentése – A Pneumo korábbi nemzeti szóvédjegy – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset )