A tagállamok jelentése az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatására történő alkalmazásáról szóló 2204/2002/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtott állami támogatásokról (EGT-vonatkozású szöveg)