Teadaanne — Avalik konsultatsioon — Jaapani geograafilised tähised, parandus (Euroopa Liidu Teataja C 217, 1. juuli 2020) 2020/C 219/12