Berigtigelse til Meddelelse — Offentlig høring — Geografiske betegnelser fra Japan (Den Europæiske Unions Tidende C 217 af 1. juli 2020) 2020/C 219/12