Írásbeli kérdés E-5496/09 előterjesztette: Daniel Caspary (PPE) a Bizottsághoz. Baleset esetén értesítendő! – az ICE (in case of emergency) kampány