Írásbeli kérdés E-0222/07 előterjesztette: David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) a Bizottsághoz. LIFE-támogatások a parlagi sas védelme érdekében