Írásbeli kérdés E-5736/07 előterjesztette: Erik Meijer (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Az egyházak, vallási közösségek és vallási csoportok jogállásáról szóló új törvény alapján lehetővé tett egyenlőtlen bánásmód Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban