C-285/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2009. június 4-i ítélete (a Cour de cassation [Franciaország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Société Moteurs Leroy Somer kontra Société Dalkia France, Société Ace Europe (A hibás termékekért való felelősség — 85/374/EGK irányelv — Hatály — Szakmai használatra szánt és e körben használt dologban bekövetkezett kár — A károsult ilyen kárának megtérítését abban az esetben lehetővé tevő nemzeti felelősségi rendszer, ha kizárólag a kárt, a termék hibáját, valamint e hiba és a kár közötti okozati összefüggést bizonyítja — Összeegyeztethetőség)