T-457/04. és T-223/05. sz. egyesített ügyek: Az Elsőfokú Bíróság 2008. október 15-i ítélete – Camar kontra Bizottság ( Közös piacszervezés – Banán – Átmeneti intézkedések – A 404/93/EGK tanácsi rendelet 30. cikke – A Bizottság mulasztását megállapító ítélet – Az Elsőfokú Bíróság ítélete végrehajtásának elutasítása – Megsemmisítés iránti kereset – Az ítéletnek helyettesítő pénzbeli szolgáltatással való végrehajtására való marasztalásra irányuló kérelem – Nem vagyoni kár megtérítése – A Bizottság jogellenes mulasztása – Kártérítési kereset – Az elévülési idő megszakadása – A Bíróság alapokmányának 46. cikke – Elfogadhatatlanság )