Írásbeli kérdés E-2066/07 előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) a Bizottsághoz. A Challenge tanulmánycsoport jelentésének megállapításai és a terrorizmus elleni küzdelem politikája