A Bizottság 971/2008/EK rendelete ( 2008. október 3.) egy kokcidiosztatikum takarmány-adalékanyagként történő új felhasználásáról (EGT-vonatkozású szöveg)