Írásbeli kérdés E-3361/10 előterjesztette: Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) a Bizottság számára. A szigetjelleg figyelembevétele az európai regionális politikában