Регламент (ЕИО) № 1728/74 на Съвета от 27 юни 1974 година относно координацията на изследователската работа в областта на селското стопанство$