Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne ved det 40. møde i Den Stående Komité under konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bernkonventionen)