C-251/07. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2008. szeptember 11-i ítélete (a Högsta domstolen [Svédország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Gävle Kraftvärme AB kontra Länsstyrelsen i Gävleborgs län (Környezet – 2000/76/EK irányelv – Hulladékégetés – Kombinált villamosenergia- és hőerőmű minősítése – A hulladékégető létesítmény és az együttégető létesítmény fogalma)