Zadeva C-523/06: Tožba, vložena 22. decembra 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Finski