Cauza C-523/06: Acțiune introdusă la data de 22 ianuarie 2006 — Comisia/Finlanda