Zaak C-523/06: Beroep ingesteld op 22 december 2006 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Finland