Lieta C-523/06: Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī — Eiropas Kopienu Komisija pret Somijas Republiku