Pisno vprašanje P-1115/09 vlaga Joost Lagendijk (Verts/ALE) za Komisijo. Učinkovitost sankcij proti Burmi