A Bíróság eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok tekintetében történő módosítása * Az Európai Parlament 2008. június 17-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségek Bírósága eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok vonatkozásában való módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))