Írásbeli kérdés E-4924/10 Christel Schaldemose (S&D) a Bizottság számára. A megtévesztő légi fuvardíjakkal kapcsolatos bizottsági válaszhoz kapcsolódó kiegészítő kérdés