A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikkének (8) bekezdésében említett határátkelőhelyek listájának (közzététel: HL C 316., 2007.12.28., 1. o. , HL C 134., 2008.5.31., 16. o. , HL C 177., 2008.7.12., 9. o. , HL C 200., 2008.8.6., 10. o. , HL C 331., 2008.12.31., 13. o. , HL C 3., 2009.1.8., 10. o. ) frissítése