2008/517/EK: Az Európai Parlament határozata (2007. április 24.) az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása alóli mentesítésről