Írásbeli kérdés E-1559/09 előterjesztette: Erik Meijer (GUE/NGL) a Bizottsághoz. Annak vágya, hogy a csatlakozásért cserébe magas árat rójanak a jövőbeli uniós tagállamokra oly módokon, amelyek nem kapcsolódnak a közösségi vívmányokhoz, valamint a népszavazások és a Nemzetközi Bíróság ezzel összefüggésben betöltött szerepe